Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Λίγη γραφειοκρατία παραπάνω, «βλάπτει» τη διαφθορά

του Σάββα Σαββάκη
    Η πριν από λίγες μέρες παρουσιασθείσα, σε ημερίδα στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, έκθεση του Σώματος  Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης για τη διετία 2015-2016, «απονέμει» το πρώτο «βραβείο» της διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τους Δήμους εκείνους στους οποίους η διαφθορά είχε εξελιχθεί σε «σπορ».                          

  Θα περίμενε κανείς, η έκθεση να συνοδευόταν από ένα προσάρτημα-τουλάχιστον για στατιστικούς λόγους- στο οποίο να αναφέρονταν: σε πόσες περιπτώσεις εκθέσεις ελέγχων που διαπίστωναν την τέλεση αξιόποινων πράξεων διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, σε πόσες περιπτώσεις το Σώμα παρέστη  στο ακροατήριο ως πολιτική αγωγή,  σε πόσες περιπτώσεις «έπεσε» βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης στους επίορκους και τέλος σε πόσες άλλες αθωώθηκαν ελλείψει δόλου!
Η αναφορά μου, δεν στρέφεται κατά του Σώματος, αλλά κατά της στοχοποίησης συλλήβδην της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορεί να μπαίνουν στο ίδιο «τσουβάλι» μια μειονότητα επίορκων με την πλειονότητα των έντιμων που πιστεύουν πραγματικά στον Θεσμό της αυτοδιοίκησης, τον οποίον και υπηρετούν ως λειτουργοί και όχι ως προσοδοφόρο «εργαλείο».
Από σχετική έρευνα που έκανα, τόσο από δημοσιοποιηθείσες στο πρόσφατο παρελθόν εκθέσεις ελέγχων του Σώματος, όσο και από δημοσιευθείσες αποφάσεις ποινικών Δικαστηρίων, κατέληξα στο συμπέρασμα, πως οι σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς, εντοπίζονται κυρίως στα έργα με τη διαδικασία των απ’ ευθείας αναθέσεων.    
  Θα μπορούσαν ωστόσο  να είχαν  αποφευχθεί, αν η ισχύουσα νομοθεσία προέβλεπε διατάξεις πρόληψης τέτοιων ποινικά κολάσιμων πράξεων.   
Το νομοθετικό κενό αναφορικά με την πρόληψη, θεωρώ πως μπορεί να πληρωθεί με τις παρακάτω κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως:
1)Ο φάκελος του προς απ’ ευθείας ανάθεσης έργου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα ή φυσικές καταστροφές(πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κλπ), θα περιέχει τα σχετικά έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών στα οποία να επιβεβαιώνεται το έκτακτο γεγονός.(  Πολιτική προστασία, Πυροσβεστική κλπ)
2)Οι τεχνικές περιγραφές καθώς και οι μελέτες, να αναλύονται στα απαιτούμενα υλικά (είδος, ποσότητα) και στο είδος των απαιτούμενων μηχανημάτων έργων.
3)Ο εργολάβος, πέραν των προβλεπομένων για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής( βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα παραλαβής-παράδοσης κλπ), να προσκομίζει, αντίγραφα τιμολογίων  των  προμηθευθέντων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο εκτελεσθέν έργο, όπως αυτά αναφέρονται στην οικεία τεχνική μελέτη ή τεχνική περιγραφή με μικρές ωστόσο αποκλίσεις.
4)Για τα απασχοληθέντα ιδιόκτητα μηχανήματα έργων, αντίγραφο της αδείας κυκλοφορίας. 
5)Για τα απασχοληθέντα μηχανήματα τρίτων, αντίγραφα τιμολογίων μίσθωσής τους, συνοδευόμενα με τα αντίγραφα των υποβληθέντων ηλεκτρονικά, συμφωνητικών μίσθωσης.
6)Για το απασχοληθέν προσωπικό( χειριστές μηχανημάτων, τεχνίτες και εργάτες), αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης   
7)Φωτοτυπία της σελίδας των λογιστικών αρχείων που τηρεί ο εργολάβος, που να απεικονίζονται οι εγγραφές.(αγορές, δαπάνες)
      Έχω τη βεβαιότητα, πως η υιοθέτηση της πρότασής μου από τον αρμόδιο Υπουργό,  θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη τριών στόχων:
α) στην ελαχιστοποίηση των «υπόγειων διαδρομών του χρήματος» μεταξύ των    εμπλεκόμενων
β) στην αποθάρρυνση των προθέσεων, φοροαποφυγής και εισφοροδιαφυγής  
γ) στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών  στο τοπικό πολιτικό   προσωπικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου